ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme

Bike Kitchen Praha, z.s., U libeňského pivovaru 18, Praha 8, 180 00, IČO 07871791

Webová adresa: https://bikekitchenpraha.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování: Bike Kitchen Praha, z.s., U libeňského pivovaru 18, Praha 8, 180 00
  • email: bikekitchenpraha(at)gmail.com

Jaké osobní údaje sbíráme a zpracováváme?

Cookies

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili.

Na co využíváme cookies na tomto webu?

Cookies lze podle trvanlivosti rozdělit na dva základní druhy

  • Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
  • Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické (krátkodobé) – k zajištění uživatelského komfortu ukládáme některé informace jako zvolený jazyk či velikost zobrazení, aby návštěva stránek byla maximálně plynulá.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali a nikdy do nich neumisťujeme citlivá data.

Souhlas s použitím cookies je platný 365 dní.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

S kým sdílíme vaše data

K Vašim údajům má přístup naše hostingová společnost WEDOS Internet, a.s. SPolečnost WEDOS nakládá s osobními údaji v souladu s platnými nařízeními, více zde: https://www.wedos.cz/wp-content/uploads/2019/06/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf

Jaká máte práva ohledně vašich dat?

Na základě právních předpisů máte následující práva:

Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu.
Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti.
Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na e-mailu bikekitchenpraha(at)gmail.com.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.